Gyvūnų augintinių ėdalo reglamentai

Gyvūnų augintinių ėdalas, kaip ir žmonių maistas, yra reglamentuojamas siekiant aukščiausių higienos, saugumo ir kokybės standartų.

1970 m. Europos įstatymų leidėjai priėmė daug direktyvų ir reglamentų, tiesiogiai susijusių su gyvūnų augintinių ėdalo gamybos etapais ir pateikimu rinkai.

Šie įstatymai, kurių yra šimtai, yra reguliariai peržiūrimi siekiant juos pritaikyti mokslinei ir technologinei plėtrai.  Įstatymai apima:

  • Oficialius reikalavimus gyvūnų augintinių ėdalo gamyklų veiklai.
  • Informaciją vartotojui gyvūnų augintinių ėdalo etiketėse ir bendras reklamos taisykles.
  • Gyvūninės ir augalinės kilmės žaliavas.
  • Priedų naudojimą, atsižvelgiant į jų naudą, veiksmingumą ir nekenksmingumą.
  • Sveikatos ir higienos reikalavimus ir specialius sveikatos pažymėjimus, skirtus mėsos produktams apdoroti ir jais prekiauti.
  • Mėginių ėmimą ir analizės metodus žaliavoms ir galutiniams produktams tikrinti.
  • Specialią higienos ir saugumo kontrolę, bei etikečių kontrolę.
  • Specialaus ėdalo gyvūnams augintiniams su laikinais arba nuolatiniais medžiagų apykaitos sutrikimais naudojimą.

Teisinio reguliavimo nuostatos ES teisės aktuose: