Mūsų misija

Asociacijos „Baltic Petfood Industry Association” (BIPA) tikslas – atstovauti gyvūnų augintinių ėdalo pramonės interesams siekiant sudaryti sąlygas gaminti sveiką, maistingą ir skanų ėdalą gyvūnams augintiniams, plėtoti gyvūnų augintinių mitybos reikmių ir jų socialinio vaidmens visuomenėje suvokimą, skatinti atsakingą gyvūnų augintinių savininkų elgesį bendradarbiaujant su vietos savivaldos ir valstybinėmis institucijomis, veterinarijos tarnybomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Asociacija „Baltic Petfood Industry Association” (BIPA) siekia propaguoti, visapusiškai remti ir organizuoti šiame pramonės segmente veikiančių kompanijų tarpusavio bendradarbiavimą bei keitimąsi informacija, kartu su feracija FEDIAF nustatyti pramonės normas ir rekomendacijas. Siekdama efektyviai atstovauti savo nariams bei partneriams, asociacija „Baltic Petfood Industry Association” (BIPA) bendradarbiauja su Baltijos šalių įstatymų leidimo bei vykdomosios valdžios institucijomis, aktyviai padeda kuriant nacionalinius teisės aktus bei harmonizuojant jų nuostatas trijose Baltijos šalyse bei Europos Sąjungoje.