Tapk nariu

Asociacijos „Baltic Petfood Industry Association” (BIPA) nariais gali tapti bendrovės – gyvūnų augintinių ėdalo gamintojos – veikiančios arba turinčios tiesioginius atstovus (šių bendrovių darbuotojus) Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Pagrindinis BIPA tikslas – atstovauti gyvūnų augintinių ėdalo pramonės interesams bei skatinti bendrus požiūrius šioje pramonės šakoje. Asociacijos veikla susideda iš šių sričių:

 • pramonės interesų atstovavimas ir jų gynimas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje;
 • gyvūnų augintinių ėdalo pramonėje veikiančių bendrovių tarpusavio ryšių bei tarptautinio bendradarbiavimo organizavimas, plėtra ir skatinimas;
 • siūlymų atitinkamoms institucijoms Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, taip pat Europos Sąjungos institucijoms dėl teisės aktų, susijusių su saugaus, maistingo ir gardaus gyvūnų augintinių ėdalo gamybos, teikimas;
 • paskaitų, seminarų, diskusijų gyvūnų augintinių ėdalo pramonei aktualiomis temomis rengimas;
 • akcijų, renginių organizavimas, dalyvavimas projektuose, skirtuose gyvūnų augintinių socialinio vaidmens visuomenėje stiprinimui ir atsakingo jų savininkų elgesio skatinimui.

Nauda Jūsų kompanijai prisijungus prie BIPA:

 1. Galimybė teikti siūlymus valstybės institucijoms Baltijos šalyse bei Europos Sąjungoje dėl industriją įtakojančių teisės aktų.
 2. Galimybė keistis informacija su Europos gyvūnų augintinių ėdalo gamintojų federacijos (FEDIAF) nariais.
 3. Galimybė dalyvauti seminaruose, diskusijose gyvūnų augintinių ėdalo pramonei aktualiomis temomis.
 4. Galimybė prisidėti prie projektų, skirtų gyvūnų augintinių socialinio vaidmens visuomenėje stiprinimui ir atsakingo jų savininkų elgesio skatinimui.
 5. Galimybė dalyvauti gyvūnų augintinių ėdalo gamintojus vienijančioje ir vieningą nuomonę dėl saugaus, maistingo bei gardaus gyvūnų augintinių ėdalo turinčioje asociacijoje.
 6. Teikti informaciją apie savo įmonę BIPA asociacijos interneto svetainėje.

Norėtume Jus pakviesti prisijungti prie BIPA asociacijos ir praplėsti jos veiklos mastus, kartu gaunant naudos. Prašymai dėl narystės pateikiami raštu Generaliniam sekretoriui.